آیت الله علامه حسین مؤید

43- آیت الله علامه حسین المؤید – دو موضعگیری مهم حضرت ابوبکر که نشان از پخته بودن یک فرمانده داشت

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن