آیت الله علامه حسین مؤید

50- آیت الله علامه حسین المؤید – در قرآن خداوند طالوت را انتخاب می کند چطور پیامبر حضرت علی را انتخاب نکرد؟

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن