آیت الله علامه حسین مؤید

82- آیت الله علامه حسین المؤید – آیا گفتگوی صحابه در سقیفه بنی ساعده همان گفتگوی مجلس نمایندگان امروزی در کشورها نیست؟

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن