شبهاتمقالاتمنابع روایی اهل سنتمنابع روایی شیعه

۴- اسم های مؤلفان و کتاب های آنها که پنداشته می شود از اهل سنت هستند.

ابوالقاسم عبيدالله بن عبدالله بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن حسكان قرشی عامری نيشابوری

حاكم حسكاني مؤلف «شواهد التنزيل» او شیعه بوده است ولی از رافضیان نبود:
قاضی ابو القاسم، عبیدالله بن عبدالله بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن حسکان قرشی عامری نیشابوری، معروف به ابن‌حذاء (ابن‌حداد)، از علمای بزرگ قرن پنجم هجری است.
رافضیان آن را به خود نسبت می­ دهند، ولی او خود را تسلیم آنان ننمود.
آقا بزرگ تهرانی در كتابش «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» (ج ۴ ص ۱۹۴) می گوید:
(حاكم حسكانی مؤلف «شواهد التنزيل» همان شيخ حاكم ابوالقاسم عبيدالله بن عبدالله بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن حسكان قرشي عامری نيشابوری منسوب به پدربزرگش حسكان بر وزن غضبان بوده است همان گونه که ذهبي در «تذكرة الحفاظ» (ج ۳ – ص ۳۹۰) از او یاد کرده است.
ولادت و وفات وی به درستی روشن نیست. ذهبی در تذکرة الحفاظ آورده که تا سال ۴۷۰ هجری زنده بوده و بعد از این تاریخ وفات نموده است‏. به همین خاطر وی را از اعلام و دانشمندان قرن پنجم هجری به حساب می ‏آورند.
همچنین آورده است او حاكم معروف به ابن حداد از خاندان امیر عبد الله بن عامر بن کریز است که در زمان خلافت عثمان خراسان را فتح کرد.) تذکرة الحفاظ، ذهبی، ۳، ۱۲۰۰)
ذهبی در کتاب تذکرة الحفاظ می‌گوید:
«و وجدت له مجلسا یدل علی تشیعه و خبرته بالحدیث و هو تصحیح خبر رد الشمس و ترغیم النواصب الشمس»،
مجلسی از ایشان یافته‌ام که دلالت بر شیعه بودن ایشان دارد و آن «تصحیح رد الشمس و ترغیم النواصب الشمس…» است.

نتیجه اینکه ابوالقاسم عبيدالله بن عبدالله بن احمد بن محمد بن احمد بن محمد بن حسكان قرشی عامری نيشابوری
، شیعه است اما رافضی نیست و از اهل سنت و جماعت هم نمی باشد.

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن