تحریفشبهاتمقالاتمنابع روایی اهل سنتمنابع روایی شیعه

۹- اسم های مؤلفان و کتاب های آنها که پنداشته می شود از اهل سنت هستند.

ابوالقاسم محمود بن عمر خوارزمی معروف به جارالله زمخشری صاحب کتاب «الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التاویل»

زمخشری در سال ۴۶۷ دیده به جهان گشود و در سال ۵۳۸ دیده از جهان فرو بست.
او در‌ اندیشه و اعتقاد، معتزلی بود و آشکارا آن را برملا می‌ساخت و تفسیرش را نیز بر مسلک اعتزال بنیان نهاد.

تفسیر كشاف:
این كتاب تفسيری است که یکی از معتزله آن را نوشته است. در آن مواردِ موضوع و ضعیف وجود دارد. ابن حجر به آن پرداخته است و احادیث آن را در کتابی مستقل تخریج نموده است. و در ضمیمه­ ی كتاب الكشاف چاپ شده است. به طور اجمالی این کتاب از کتاب های مورد اعتماد اهل سنت و جماعت نمی­ باشد.

معتزله گروه و فرقه ای بدعتگذار بودند که بارزترین عقاید آنها:
قائل به مخلوق بودن قرآن،
نفی رؤیت الله متعال در قیامت،
قائل به تعطیل صفات،
جاوید ماندن مرتکب کبیره در آتش جهنم در آخرت اگر بدون توبه یا اجرای حد در دنیا، الله را ملاقات کند،
و اقوال گمراه کننده ی دیگری هم داشتند.

قال الذهبي رحمه الله : ” الزمخشري ، العلامة ، كبير المعتزلة ، أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي ، صاحب ” الكشاف ” و ” المفصل ” – في النحو – . وكان داعية إلى الاعتزال ، الله يسامحه ” انتهى مختصراً من “سير أعلام النبلاء” (۲۰/۱۵۱ – ۱۵۶) .
امام ذهبی رحمه الله در مورد زمخشری می گوید: علامه و بزرگ معتزله أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد زمخشری خوارزمی نحوی، صاحب کتاب  ” الكشاف ” و  کتاب” المفصل ” – در علم نحو – .  و زمخشری دعوت کننده به اعتزال و معتزله بود . خداوند از او در گذرد. “سير أعلام النبلاء” (۲۰/۱۵۱ – ۱۵۶) .
وقال الذهبي رحمه الله – في ترجمة الزمخشري – : ” صالح ، لكنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله , فكن حذراً من ” كشَّافه ” انتهى من “ميزان الاعتدال” (۴۸) .
همچنین امام ذهبی رحمه الله در مورد زمخشری می گوید: مردی صالح لکن دعوت کننده به اعتزال بود، خداوند پناهگاه همه باشد، پس برحذر باش از تفسیر کشاف ایشان. ميزان الاعتدال” (۴۸) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” وأما ” الزمخشري ” فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن ، وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد ، وغير ذلك من أصول المعتزلة … وهذه الأصول حشا بها كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها ولا لمقاصده فيها ، مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة ، ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (۱۳ /۳۸۶ ، ۳۸۷) .
شیخ الإسلام ابن تیمیه رحمه الله می گوید: و اما زمخشری، تفسیرش پر شده از بدعت و بر راه معتزله قرار دارد و قائل به نفی رؤیت الله متعال در قیامت و مخلوق بودن قرآن، و قائل به انکار اراده ی الله بر کائنات و انکار خالق بودن الله در افعال بندگان و اصول های دیگر معتزله است. و این اصول سراسر کتابش وجود دارد که بیشتر مردم به مقاصد موجود در آن دست پیدا نمی کنند و هدایت نمی شوند و همچنین در کتابش سراسر احادیث موضوع می باشد و در کتاب تفسیرش به ندرت اقوال صحابه و تابعین را نقل نموده است. “مجموع الفتاوى” (۱۳ /۳۸۶ ، ۳۸۷) .

نتیجه اینکه: ابوالقاسم محمود بن عمر خوارزمی معروف به جارالله زمخشری، معتزلی است و از اهل سنت و جماعت نمی باشد.

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن