تحریفشبهاتمقالاتمنابع روایی اهل سنتمنابع روایی شیعه

۱۲- اسم های مؤلفان و کتاب های آنها که پنداشته می شود از اهل سنت هستند.

محمد بن مروان بن عبدالله بن اسماعيل بن عبدالرحمن سُـدِّی كوفی

سُـدِّی:
دو مرد هستند که به آنها سُـدِّی گفته می ­شود.
اول : سُـدِّی كبير إسماعيل بن عبد الرحمن السُدِّی أبو محمد القرشی الكوفی الأعور
دوم: سُـدِّی صغير محمد بن مروان الكوفی

شرح حال هر دوی آنها را بیان می­ داریم تا جدا بودن آنها نزد اهل سنت و جماعت شناخته شود و حقیقت آنها برایشان واضح گردد و فریب دروغ رافضیان را نخورند.
مزی در تهذيب الكمال (۳/۱۳۲) در شرح حال سُـدِّی كبير گفته است:
او اسماعيل بن عبدالرحمن بن ابی كريمه سُدِّی می­ باشد. پدرش ابومحمد قرشی كوفی اعور برده ­ی آزاد شده­ ی زينب بنت قيس بن مخرمه بود. همچنین گفته شده است:
او برده­ ی آزاد شده بنی هاشم بود. اصل او از حجاز بود و در کوفه اقامت گزید. او در «سدة» (درگاه) مسجد جامع کوفه می­ نشست و «السُّدِّی» نامیده شد. او سُـدِّی كبير می­ باشد.
در شرح حال او آمده است:
عبدان اهوازی گفته است که وقتی می ­نشست، ریش او سینه­ اش را می­ پوشاند.
محمد بن أبان جُعفی از سُـدِّی آورده است:
افرادی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم را درک کردم از جمله آنها: ابوسعيد خدری، ابوهريره و ابن عمر بودند. تمامی آنها خود را در حالت قبل از جدا شدن محمد صلی الله علیه وسلم نمی­ دیدند، مگر عبدالله بن عمر.
اما در مورد سُـدِّی صغير:
مزّی (۲۶/۳۹۲) درباره­ ی او گفته است:
او محمد بن مروان سُـدِّی صغير بود. او محمد بن مروان بن عبدالله بن اسماعيل بن عبدالرحمن سُـدِّی كوفی، برده ­ی آزاد شده­ ی عبدالرحمن بن زيد بن خطاب بود.
سُـدِّی صغير از اختراع کنندگان حدیث و بسیار دروغگو نزد اهل سنت و جماعت به حساب می­ آید. او رافضیی غلو کننده بوده است و شرح حال او در کتاب های رافضیان مثل «الكنى و الألقاب» از قمی (۲/۳۱۱ – ۳۱۲) آمده است.
او در شرح حال سُـدِّی کبیر و سُـدِّی صغیر گفته است:
ابومحمد اسماعيل بن عبدالرحمن كوفی مفسر است و اقوال او در «التبيان» و دیگر کتاب ها آمده است. او نظیر مجاهد، قتاده، كلبی، شعبی و مقاتل بوده است و از کسانی به حساب می­ آید که قرآن کریم را با رأی خود تفسیر می­ نمودند.
شيخ (يعنی شیخ طوسی) او را از اصحاب امام سجاد و امام باقر شمرده است.
از ابن حجر آمده است:
او صدوق بوده است ولی در طبقه ­ی چهارم متهم به تشیع بوده است.
سیوطی در الإتقان گفته است:
برترین تفاسير، تفسير اسماعيل سُـدِّی می ­باشد. از او امامانی مثل ثوری و شعبه روایت داشته­ اند.
حكايت شده است که او به دیدار أنس بن مالک رسید و حسين بن علی را دید.
ترمذی گفته است:
او را سفيان ثوری، شعبه، يحيى بن سعيد قطان و دیگران ثقه دانسته ­اند. در حدود سال ۱۲۸ هـ وفات یافت و او سُـدِّی كبير می ­باشد.
سُـدِّی صغير نوه ­ی او (سُـدِّی کبیر) بوده است و نام او محمد بن مروان بن عبدالله بن اسماعيل بن عبدالرحمن كوفی می­ باشد. از محمد بن سائب كلبی، كتاب التفسير را نقل کرده است.
خطيب بغدادی او را یاد کرده است و گفته است:
به بغداد آمد و در آن به حدیث مشغول شد. گفته است:
او ضعيف و متروک الحديث می ­باشد.
«السُدِّی» با ضمه ­ی حرف سين و تشديد بر حرف دال مهملتين منسوب به «سدة» (درگاه) مسجدش در كوفه می ­باشد. آن با کمانی شکل بودن آن، بسته شده است و هنوز باقی مانده است.

نتیجه اینکه: محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الرحمن سُدّی صغیر، شیعه رافضی است و از اهل سنت و جماعت نمی باشد.

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن