تحریفشبهاتمقالاتمنابع روایی اهل سنتمنابع روایی شیعه

۱۵- اسم های مؤلفان و کتاب های آنها که پنداشته می شود از اهل سنت هستند.

 ابن بَطة و ابن بُطة:

ابن بَطة: ابوعبدالله عبیدالله بن محمد بن محمد بن حمدان عُكْبَری حنبلی (۳۰۴ هـ – ۳۸۷ هـ) اهل سنت و جماعت است.
ابن بُطة: ابوجعفر محمد بن جعفر بن بُطة قمی رافضی است.

ابن بَطَّه و ابن بُطَّه یکی اهل سنت و جماعت بوده است و دیگری رافضی است.

ابن بَطَّه – با فتحه­ ی حرف باء – اهل سنت و جماعت بوده است.
ذهبی در السير (۱۶/۵۲۹) شرح حال او را آورده است و گفته است:
او امام، الگو، عابد، فقیه، محدث، شیخ عراق همان ابوعبدالله عبیدالله بن محمد بن محمد بن حمدان عُكْبَری حنبلی، ابن بَطَّه بوده است. او مؤلف کتاب «الإِبَانةِ الكُبْرَى» می­ باشد که دارای سه جلد است.

اما ابن بُطة رافضی بوده است.
قمی شرح حال او را در «الكنى و الألقاب» (۱/۲۲۷) آورده است و گفته است:
نزد عامه – منظورش اهل سنت و جماعت می ­باشد – ابو عبدالله عبيدالله بن محمد بن حمدان ابن بَطَّه عكبری حنبلی صاحب «الإبانة» شناخته شده است و جمعیتی از علمایشان او را ستایش نموده ­اند و خطيب بغداد او را نکوهش کرده است. او در سال ۳۸۷ هـ وفات یافت. ولی نزد ما – يعنی شيعه – ابو جعفر محمد بن جعفر بن بُطة قمی مؤدب می ­باشد که «جش» او را ذکر کرده است و گفته است: او دارای منزلتی بزرگ در قم بود.
از ابن شهر آشوب آمده است: با فتحه حنبلی ( ـَـ ) می ­باشد و با ضمه( ـُـ ) شیعه است.

نتیجه اینکه: ابو جعفر محمد بن جعفر بن بُطة قمی، شیعه رافضی است و از اهل سنت و جماعت نمی باشد.

ابوعبدالله عبیدالله بن محمد بن محمد بن حمدان عُكْبَری معروف به ابن بَطة = اهل سنت و جماعت
ابوجعفر محمد بن جعفر  معروف به ابن بُطة = شیــــــعه رافضی

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن