تحریفخرافاتشبهاتمقالاتمنابع روایی شیعه

سلسله شیعه و ارکان ایمان (۶)

ایمان به روز قیامت
 هر انسان مسلمان ایمان دارد که مالک و فرمانرواى دنیا و آخرت خداوند متعال است. او است که در فردای قیامت انسان ها را مورد محاسبه قرار خواهد داد و نیکوکاران را پاداش و گنهکاران را به عقاب اعمال خود خواهد رساند. آیات بسیاری در قرآن مجید بیانگر این مسأله است که در روز قیامت تمام انسان ها از پیامبران گرفته تا سایر افراد بشر همگی از عظمت و کبریای خالق خود هراسان و بیمناک خواهند بود. بعنوان مثال خداوند متعال در سوره عبس می فرمایند:
﴿یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِیهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِیهِ * لِکُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِیهِ﴾. [عبس / ۳۴ و۳۵ و۳۶ و۳۷].
«همان روزی که انسان از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندان خود گریزان و فراری خواهد بود. در آن روز هر کس چنان گرفتار و مشغول شأن خود است که به کمک و مساعدت دیگری نتواند پرداخت».
پس از ذکر آنچه که هر انسان مسلمان در مورد روز قیامت به آن ایمان دارد بیایید ببینیم در روایاتی که دجالان سعی کرده اند با حیله و نیرنگ آنها را به اهل بیت رسول الله (صلى الله علیه وسلم) نسبت دهند، در مورد آنچه در روز قیامت رخ می دهد چه گفته شده است؟
در روایاتی که دجالان در کتاب های سرشار از کذب و دروغ خود روایت کرده اند، در فردای قیامت مردم همگی تحت حکم و فرمان ائمه خواهند بود و آنها هستند که خلائق را مورد محاسبه قرار خواهند داد. در یکی از این روایات دروغین گفته شده:
«در روز قیامت منبری بر پا خواهد شد. سپس مردی در حالیکه فرشته ای در طرف راست او و فرشته دیگری در طرف چپ او قرار دارد، بر بالای این منبر می رود. آنگاه فرشته ای که در طرف راست قرار دارد فریاد بر می آورد: ای خلائق! این علی بن ابی طالب، مالک و فرمانروای بهشت است و هر که را خواهد در آن جای می دهد. سپس فرشته ای که در طرف چپ قرار دارد فریاد بر می آورد: ای خلائق! این علی بن ابی طالب مالک و فرمانروای جهنم است و هر که را خواهد به درون آن می افکند!!!»[1].
حر عاملی در این رابطه می گوید:
«ایمان به اینکه در روز قیامت تمام خلائق را ائمه مورد محاسبه قرار خواهند داد یکی از اصول ایمان به ائمه می باشد!!!»[2].
آیا برای اثبات بطلان اینگونه روایات و اعتقادات هیچ احتیاجی به نقد و بررسی وجود دارد؟
آیا شناعت آنها بزرگترین دلیل برای اثبات دروغین بودن آنها نیست؟
آیا کسی پیدا نشده از این دجالان دروغ پرداز بپرسد اگر قرار باشد تمام این امور را ائمه انجام دهند و فرمانراوی بهشت و جهنم آنها باشند، پس خداوند متعال در فردای قیامت چکاره خواهد بود؟
براستی که حتی ابولهب و ابوجهل نیز به این درجه از کفر و الحاد نرسیده بودند.
دجلکاران نه تنها خداوند متعال را از برخی از اعمال ویژه خود خلع کرده اند بلکه حتی عرش را نیز از ایشان گرفته اند. دجالان در پایان یکی از روایات که در مورد روز قیامت سخن می راند از زبان ائمه گفته اند:
«… آنگاه ما بر عرش خداوند می نشینیم»[3]!!!
و در روایات دروغین دیگری که دجالان آنها را نقل کرده اند گفته شده است:
اولین مسأله ای که در مورد آن از مرده سؤال می شود حب اهل بیت می باشد[۴]!!!
و اگر مرده به یکی از ائمه ایمان نداشته باشد، او را با گرزی خواهند زد که از شدت آن، قبر او تا روز قیامت بر افروخته از آتش خواهد شد[۵]!!!
ابن بابویه می گوید:
«بایستی ایمان داشت که اگر به خاطر ائمه نمی بود هرگز خداوند متعال زمین و آسمان و بهشت و جهنم را نمی آفرید و هرگز آدم و حوا و فرشتگان و سایر مخلوقات را خلق نمی کرد»[6]!!!
در روایتی از روایات دروغین گفته شده:
«خداوند بهشت را از نور حسین آفریده است»[7].
و در روایت جعلی دیگری گفته شده:
«بهشت قسمتی از مهریه فاطمه بوده است»[8].
معلوم نیست چگونه بهشتی که قسمتی از مهریه فاطمه – رضی الله عنها – بوده می تواند از نور فرزند ایشان خلق شده باشد!!!
در یکی از روایات کتاب اصول کافی برای بی تمایل کردن شیعیان نسبت به فراگیری قرآن مجید اینگونه پنداشته شده که برای شیعیان پس از مرگ در قبرهایشان کلاس آموزش قرآن مجید تأسیس می گردد!!!
در این روایت حفص می گوید:
«شنیدم موسی بن جعفر (علیه السلام) می فرمایند: آیا انسان، زنده ماندن را دوست دارد؟ من در جواب گفتم: بله. ایشان پرسیدند: چرا؟ من گفتم: برای خواندن (قل هو الله احد) ایشان برای مدتی سکوت اختیار کردند. سپس فرمودند: ای حفص! بر تو است که بدانی هر کدام از پیروان و شیعیان ما که فوت کند و قرآن خواندن بلد نباشد، در قبر به او یاد خواهند داد چگونه قرآن را تلاوت کند. چون خداوند متعال دوست دارد جایگاه و مقام آنها را در بهشت فزونی بخشد. و مقام و جایگاه شخص در بهشت به تعداد آیاتی که او بلد باشد بستگی دارد»[9].
شکی نیست هدف حقیقی از جعل چنین روایاتی از بین بردن همت مسلمانان برای تعلیم و تعلم قرآن مجید و دلخوش کردن آنها به اینگونه سخنان بی پایه و اساس می باشد. بایستی از آقای کلینی که این روایت دروغین را در کتاب خود نقل کرده پرسیده می شد فرا گرفتن قرآن مجید که راهنمای بشر برای چگونه زیستن است، پس از مردن چه فایده ای برای انسان می تواند در بر داشته باشد؟
در مورد حشر خلائق در روز قیامت نیز روایات عجیب و غریبی در مصادر و مراجع موثق و معتبر شیعه! به چشم می خورند. در این روایات دروغین گفته می شود:
برخی از شیعیان از بیم و هراس روز قیامت و همچنین از عبور از پل صراط در امان هستند. چون آنها مستقیماً از قبرهایشان وارد بهشت می شوند. این گروه از شیعیان شهروندان شهر قم می باشند!
در یکی از این روایات دروغین گفته می شود:
«ساکنان قم در قبرهای خود مورد محاسبه قرار گرفته و از آنجا وارد بهشت می شوند»[10].
و همچنین می گویند:
یکی از دروازه های بهشت به ساکنان شهر قم اختصاص داده شده است. در این رابطه می پندارند ابو حسن رضا حسن رضا گفته است:
«بهشت هشت دروازه دارد که یکی از آنها مخصوص ساکنان قم می باشد»[11].
عباس قمی یکی از مشایخ شیعه می گوید:
«در مدح و ستایش قم و ساکنان آن روایات زیادی از ائمه اهل بیت روایت شده و گفته شده درى از دروازه هاى  بهشت بسوی آن گشوده شده است»[12].
و یکی دیگر از مشایخ معاصر شیعه که در دروغگویی مهارت و جرأت بیشتری داشته می گوید:
«امام رضا (علیه السلام) فرموده اند:
بهشت هشت دروازه دارد که سه دروازه از آنها مخصوص ساکنین شهر قم می باشند»[13].
اگر چه این روایات دروغین از لحاظ شرعی پشیزی ارزش ندارند اما می توانند بیانگر میزان جسارت دجالان در به بازی گرفتن مسلمانان باشند. آنها هر که را خواسته اند بهشتی گردانیده اند و با هر کس دشمنی داشته اند او را در درکات جهنم جای داده اند. دجالان در برخی از روایات خویش در مورد ساکنان حرمین یعنی مکه و مدینه گفته اند:
«اهل مکه آشکارا به خداوند کفر می ورزند، و اهل مدینه هفتاد بار از اهل مکه بدتر و خبیث تر هستند»[14].
و در روایت دیگری تمام اهل سنت و جماعت را حیوان دانسته اند. در این روایت از قول ابوجعفر محمد باقر – رحمة الله علیه – گفته شده:
« … اگر حجابی که بر چشمان شیعیان قرار داده شده کنار زده می شود، آنها مخالفان خود را به شکل سگ و خوک و میمون خواهند دید…» [15].

نویسنده: عبدالله

________________________________________
[۱] – بحار الانوار ۳۹/۲۰۰ (چاپ سابق الذکر). بصائر الدرجات ص ۱۲۲ (چاپ سابق الذکر).
[۲] – الفصول المهمه فی اصول الائمه ص ۱۷۱ (چاپ سابق الذکر).
[۳] – تفسیر العیاشی ۲/۳۱۲، البرهان للبحرانی ۲/۴۳۹، بحار الانوار للمجلسی ۳/۳۰۲٫
[۴] – بحار الانوار ۲۷/۷۹ (چاپ سابق الذکر)، عیون اخبار الرضا لابن بابویه ص ۲۲۲ ط. ایران ۱۳۱۸ هـ.
[۵] -اعتقادات للمجلسی ص ۹۵ مطبوع فی حاشیه الاعتقادات للصدوق.
[۶] -الاعتقادات للمجلسی ص ۱۰۶-۱۰۷ (چاپ سابق الذکر).
[۷] – المعالم الزلفی ص ۲۴۹ (چاپ سابق الذکر). نزهه الابرار و منار الانضار فی خلق الجنه و النار لهاشم البحرانی ص ۳۹۵ ط: ایران ۱۲۸۸ هـ.
[۸] -المعالم الزلفی لهاشم البحرانی ص ۳۱۷-۳۱۹-۳۵۰ (چاپ سابق الذکر).
[۹] -اصول الکافی ۲/۶۰۶ (چاپ سابق الذکر). المعالم الزلفی لهاشم البحرانی ص ۱۳۳ (چاپ سابق الذکر).
[۱۰] – بحار الانوار ۶۰/۲۱۸ (چاپ سابق الذکر). الکنی و الالقاب لعباس القمی ۳/۷۱ مطبعه العرفان، صیدا.
[۱۱] – بحار الانوار ۶۰/۲۱۵(چاپ سابق الذکر). سفینه البحار لعباس القمی ۱/۴۴۶ مؤسسه الوفاء ، بیروت
[۱۲] – الکنی و الالقاب لعباس القمی ۳/۷ (چاپ سابق الذکر).
[۱۳] – احسن الودیعه لمحمد مهدی الکاظمی ص ۳۱۳-۳۱۴٫
[۱۴] – اصول الکافی للکلینی ۲/۴۱۰ (چاپ سابق الذکر).
[۱۵] – بحار الانوار للمجلسی ۲۷/۳۰ (چاپ سابق الذکر).

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن