تحریفخرافاتغلومقالاتمنابع روایی شیعه

سلسله شیعه و ارکان ایمان (۷)

ایمان به فرشتگان
بنا بر اعتقادات اهل سنت و جماعت فرشتگان مخلوقات عظیمی هستند که خداوند آنها را از نور آفریده است. تعداد عظیم آنها را کسى جز خالق هستی نمى داند. آنها همواره فرمانبردار اوامر خالق خود هستند و با معصیت و نافرمانى بیگانه اند. تمام وقت آنها صرف عبادت و اطاعت از خداوند متعال می گردد.
اما در مذهب تشیع این رکن از ارکان ایمان مانند سایر مسائل دین مورد تحریف و تبدیل عده ای قرار گرفته که حب ائمه را سپر خود قرار داده و هر گمراهى و ضلالتى را به نام آنها تمام کرده اند.
روایات شیعه فرشتگان را نوکران حلقه به گوش ائمه و شیعیان معرفی می کنند.
در روایتی گفته شده:
«فرشتگان خدمتگزاران ما و دوستداران ما هستند»[1]!
و در روایتی دیگر در مورد فرشته وحی یعنی جبریل – علیه السلام – گفته شده:
«جبریل خدمتگزار ما است»[2]!
آیا این روایات دروغین توهینی به فرشتگان محسوب نمی گردند؟
خداوند متعال در مورد فرشتگان می فرماید:
﴿بَلْ عِبَادٌ مُکْرَمُونَ﴾ [الانبیاء / ۲۶].
«بلکه آنها (فرشتگان) بندگانی ارجمند و گرامی هستند».
بنا بر اعتقادات مذهب شیعه فرشتگان از نور علی بن ابی طالب آفریده شده اند!
در روایتی دروغین اینچنین گفته می شود:
«خداوند، فرشتگان را از نور علی – علیه السلام – آفرید»[3].
و در روایت دیگری گفته شده:
«خداوند از نور چهره علی – علیه السلام – هفتاد هزار فرشته آفرید که برای ایشان و شیعیانشان طلب آمرزش و مغفرت می کنند»[4]!
دجالان می گویند بزرگترین آرزوی فرشتگان زیارت قبر حسین -رضی الله عنه- است!
در روایتی گفته می شود:
«تمام موجودات آسمان ها از خداوند می خواهند به آنها اجازه زیارت حسین – علیه السلام – داده شود. و به همین سبب است که همواره گروهی به زمین نازل شده و گروهی دیگر به آسمان باز می گردند»[5]!
خداوند پاک و منزه است از اینکه فرشتگان او قبر پرست باشند.
و در روایت جعلی دیگری می گویند:
«بال یکی از فرشتگان بسبب قبول نکردن ولایت امیرالمؤمنین شکسته شد. و این بال بهبود نیافت مگر پس از اینکه فرشته آن را به گهواره حسین – علیه السلام – کشید و در آن غلتید»[6]!
همچنین دجالان می گویند:
«فرشتگان به این سبب به مقام والایی دست یافته اند که ولایت امام علی بن ابی طالب – علیه السلام – را پذیرفته اند»[7]!
و همچنین در اکذوبه ای دیگر می گویند:
«آب و غذای فرشتگان صلوات فرستادن بر امام علی به ابی طالب – علیه السلام – و یاران ایشان، و استغفار کردن برای شیعیان گنهکار می باشد»[8]!
در خاتمه سخن در مورد این رکن عظیم از ارکان ایمان به این نتیجه می رسیم که در مذهب شیعه نه تنها به فرشتگان که بنا بر فرمایش الهی مخلوقاتى گرامى و ارجمند هستند، هیچ احترامی گذاشته نمی شود، بلکه آنها را خدمتکاران و نوکران حلقه به گوش ائمه و شیعیان می دانند.

نویسنده: عبدالله

________________________________________
[۱] بحار الانوار للمجلسی ۲۶/۳۳۵ احیاء التراث العربی،‌بیروت ، الطبیعه الثالثه ۱۴۰۳ هـ . اکمال الدین لابن بابویه ص ۱۴۷ المطبعه الحیدریه ، النجف ۱۳۸۹ هـ. عیون اخبار الرضا لابن بابویه القمی ۱/۲۶۲ ط: ایران ۱۳۱۸ هـ . علل الشرائع لابن بابویه القمی ص ۱۳ المکتبه الحیدریه و مطبعتها، ط: الثانیه ۱۳۸۵ هـ.
[۲] بحار الانوار للمجلسی ۲۶/۳۴۴-۳۴۵ (چاپ سابق الذکر)، ارشاد القلوب للحسن بن محمد الدیلمی، ط: النجف ۱۳۵۳ هـ. کنز جامع الفواید ص ۴۸۳٫
[۳] المعالم الزلفی لهاشم البحرانی ص ۲۴۹ ط: ایران ۱۲۸۸ هـ.
[۴] کنز جامع الفواید ص ۳۳۴ ، بحار الانوار ۲۳/۳۲۰ (چاپ سابق الذکر).
[۵] بحار الانوار ۲۶/۳۴۱ (چاپ سابق الذکر)، بصائر الدرجات ص ۲۰ المطبوع بالنجف ۱۳۷۰هـ.
[۶] بحار الانوار ۲۶/۳۴۱(چاپ سابق الذکر)، بصائر الدرجات ص ۲۰ (چاپ سابق الذکر).
[۷] تفسیر الحسن العسکری ص ۱۵۳ ط: ایران ۱۳۱۵ هـ. الاحتجاج للطبرسی ص ۳۱ تعلیق: محمد باقر الخراسانی، مؤسسه الاعمی، بیروت ، ۱۴۰۱ هـ. بحار الانوار للمجلسی ۲۶/۳۳۸ (چاپ سابق الذکر).
[۸] بحار الانوار ۲۶/۳۴۹ (چاپ سابق الذکر).

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن