استاد محمد باقر سجودی لنگرودیهدایت یافتگان

41- استاد محمد باقر سجودی – دولت ایران موحدین مانند برقعی و رادمهر را انکار می کند و در آینده من را انکار خواهد کرد

41- استاد محمد باقر سجودی – دولت ایران موحدین مانند برقعی و رادمهر را انکار می کند و در آینده من را انکار خواهد کرد

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن