مهندس استاد امیر شُکریهدایت یافتگان

21- استاد امیر شکری – ما با تقلید و سرسپردگی دینی و فکری مخالف و با تحقیق همراه با ارائه دلیل موافق هستیم

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن