مهندس استاد امیر شُکریهدایت یافتگان

39- استاد امیر شکری – چرا اگر کفار و مشرکین دوباره به دنیا بازگردند دوباره کفر و شرک می ورزند؟

39- استاد امیر شکری – چرا اگر کفار و مشرکین دوباره به دنیا بازگردند دوباره کفر و شرک می ورزند؟

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن