بازگشت به صدر اسلام

علی حسین امیری

بازگشت به صدر اسلامبیان عقاید ناب اسلامی براساس آموزه‌های اصیل پیامبر رحمت و مهربانی- محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم – و رد عقاید بدعتگذارانه و خرافی شیعه است. گرفتاری در دامِ علمای دین‌فروش، یکی از بزرگ‌ترین مصیبت‌هایی که جامعه تشیع در اثر تقلید، بدان مبتلا شده ‌است و بی‌اطلاعی توده مردم از حقایق دینی، ثمره شومِ دوری جامعه از سنت و فرهنگِ پاک اسلامی و نبوی است. نویسنده این اثر، راه نجات را بازگشتن به تعالیم نبوی و پیروی از فرمایشات و راهنمایی‌های بهترین خلق خدا دانسته و می‌کوشد تا آنها را برای خوانندگان نقل کرده و متبلور سازد. وی اثرش را مزین و متبرک به آیات متعدد قرآن و روایات صحیح نبوی نموده است تا منابعی موثق و کامل برای علاقه‌مندان باشند. بحث با چگونگی پیدایش مذاهب اسلامی و وجه تسمیه آنها آغاز می‌گردد. در ادامه، ماهیت تقلید در اندیشه شیعه به صورت مبسوط بررسی شده و تضاد کامل آن با آموزه‌های اسلامی برجسته می‌گردد. اعتقاد به مهدویت شیعی، خرافه دیگری است که در فصل بعد موضوع بحث است. مفاسد اعتقاد به امام زمان و معرفی فرقه‌های بدعتگذار ناشی از این تفکر، در ادامه کتاب آمده است. از دیگر موضوعات می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: تأثیر مسیحیت بر اندیشه شیعه، نقش احادیث در ایجاد فرقه‌های مختلف و تفاوت‌های دین و مذهب.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن