پاسخ به شبهاتعلی حسین امیریکتاب ها

بن بست

علی حسین امیری

بن بستاثر مبسوطی است در پاسخ به ردیه‌های کتاب «سرخاب و سفیداب» و روشنگری درباره خطاها و دروغ‌های تاریخی، حدیثی و عقیدتی شیعه. نویسنده، بخش نخست کتاب را به ارائه پاسخ‌های مستدل به ردیه‌هایی اختصاص داده است که برخی از شیعیان بر اثر سه جلدی “سرخاب و سفیداب” وی نوشته‌اند. در بخش بعد، به میزان اعتبار حدیث در فهم سنت پیامبر را بررسی نموده و آنگاه، سخنان ائمه، فلاسفه، بزرگان و سیاستمداران شیعه را درباره شأن و جایگاه خلفا و اعتقادات اهل سنت نقل می‌کند. سپس، ضمن اشاره به روابط حسنه حضرت علی و خلفا، اشتباهات علما و محققین شیعه را در پژوهش‌های تاریخی و دینی برمی‌شمارد. در بخش پایانی کتاب، متن عربی کتاب «رجال الشیعه في أسانید السنه» اثر شیخ محمد جعفر طبسی را ارائه می‌دهد.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن