علی حسین امیریکتاب ها

حج با خرافیون

علی حسین امیری

حج با خرافیوناثری کوتاه است که به بررسی و نقد اعمال شیعیان در حج خانه خدا اختصاص دارد. اعتقادات شیعه درباره اعمال مناسک حج با مسلمانان تفاوت دارد و بدعتها و خرافات بسیاری را بدان آمیخته‌اند. نویسنده در کتاب حاضر برخی از این اعمال و عقاید را به بوته نقد کشیده و می‌کوشد تا از این رهگذر، شیعیان را متوجه اعمال مشرکانه و خرافی‌شان نماید. او بحث را با حقیقت حج در قرآن و حدیث آغاز کرده و در ادامه، به نقش روحانیون کاروانها در بدعت‌آوری و تفرقه‌افکنی اشاره می‌کند. وی سپس برخی از خرافات شیعه در مورد حج را بازگو نموده و در پایان راهکارهایی برای پایان دادن به این وضعیت و بازگشتن به سنت حقیقی حج ارائه می‌دهد.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن