علی حسین امیریکتاب ها

روبه صفتان (آخوند، موجودی که از نو باید شناخت)

علی حسین امیری

روبه صفتان (آخوند، موجودی که از نو باید شناخت)شرح و معرفی بدعت‌هایی است که در کتب حدیثی شیعه به انحرافی‌بودن آنها تصریح شده، اما کما کان علمای دینی شیعه بر اجرا و مداومت بر آن اصرار می‌ورزند. بسیاری از بدعت‌ها و شرکیاتی که شیعه غالی بدانها آلوده است، در احادیث شیعه نهی شده، اما علمای معاصر شیعه با وجود پذیرش انحرافی‌بودن آنها، بر اجرایشان اصرار می‌ورزند و به تصریح مؤلف، نفاق و روبه صفتی خود را اینگونه نمایان می‌کنند. وی در این اثر، مهم‌ترینِ این خرافات را با استناد به کتب شیعه معرفی می‌کند. برخی از آنها عبارتند از: قمه زنی، ارتباط با امام زمان، گذاشتن مهر در نماز، تکفیر، دین و سیاست، عصمت ولی فقیه، تحریف قرآن و تقیه.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن