پاسخ به شبهاتعلی حسین امیریکتاب ها

سرخاب و سفید آب [سوالات بی پاسخ كه از شيعه بايد پرسيده شود]. (شيعه پاسخ نمی دهد) (جلد اول)

علی حسین امیری

سُرخاب و سفید آب [سوالات بی پاسخ كه از شيعه بايد پرسيده شود]. (شيعه پاسخ نمی دهد) (جلد اول)بررسی تحلیلیِ اعتقاداتِ مذهبی شیعیان، طرح سئوال از علمای شیعه و پاسخ به ادعاهای آنان است. هدف این اثر مانند ساید کتب انتقادی، نمایاندن حقیقت دین و نشان‌دادن نکات انحراف مذهب شیعه و دعوت به بازاندیشی در معتقدات دینی است. نویسنده این اثر شیوه تحدّی در پیش گرفته و تمام علمای شیعه را به پاسخگویی به ایرادات و شبهه‌های مطرح‌شده کتاب دعوت نموده و با چنان قطعیتی از عجز و ناتوانی و داماندگی آنان در ارائه جواب سخن می‌گوید که در غیر این صورت وعده داده است که خود را همانند زنان خواهد آراست و این، وجه تسمیه کتاب است. پرسش‌های مطرح‌شده در کتاب، مشروح است بدین معنی که وی روایات کتاب‌های شیعه را مبنای کار قرار داده و یک یا چند حدیث را در کنار هر پرسش عرضه می‌کند تا نشان از استناد صحیح به سخنان مورد قبولِ خود شیعیان باشد. به تصریح نویسنده، نتیجه مطالعه کتاب، آن است که خواننده درخواهد یافت که مکتبی که روحانیون شیعه به عنوان مکتب اهل بیت معرفی می‌کنند، بی‌پایه و اساس و دارای دروغ‌های فراوان بوده و با مکتبِ اهل بیت، در تضاد کامل است. برخی از موضوعات مورد بحث در کتاب عبارتند از: کودتای خلافت، نام علی در قرآن، رابطه علی با خلفا، تقیه در کلام و رفتار علی، واقعیت حدیث قرطاس، پیوندهای خویشاوندی علی و خلفاء، شهادت یا وفات فاطمه، وثاقت خطبه فدک، قبرپرستی و زیارت و نقش صفویه در پیدایش شیعه غالی.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن