کتاب هامحمد باقر سجودی

روزهای پیشاور ردی بر کتاب شب های پیشاور

محمد باقر سجودی

روزهای پیشاور ردی بر کتاب شب های پیشاورردّیه مفصل و پاسخ مشروحی است به دروغ‌ها و ادعاهای مطرح‌شده در کتاب «شب‌های پیشاور». کتاب مذکور را شخصی به نام سلطان الواعظین شیرازی در سال 1345 شمسی نوشته است. او در کتابش، به سفر ده ‌روزه‌ای به پیشاور پاکستان اشاره کرده و شرحِ مناظرات و گفت وگوهایش را با علمای اهل سنت درباره حق‌بودن مذهب شیعه و بطلان عقیده اهل سنت، در اختیار خوانده قرار داده است. نویسنده اثر حاضر که خود 23 سال در پیشاور زندگی کرده، پس از بررسی مدعیات شیرازی، به کذب آنها پی برده و در این کتاب (روزهای پیشاور) ضمن برملاساختن دروغگویی‌هایِ او، به دفاع از آرمان‌ها و عقاید راستین اهل سنت اقدام می‌کند. وی در ابتدا، یازده مورد از مغالطات و سفسطه‌هایی را که شیعیان در بحث و مناظره به کار می‌برند نقل و بررسی می‌کند. بخش دوم و پایانی کتاب، که بیشترین حجم آن را به خود اختصاص داده، بررسی و پاسخ به 475 ادعای شیعه درباره اعتقادات خود و خرده‌گیری از اهل سنت است.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن