حیدر علی قلمداران قمیکتاب ها

خلافت و امامت

حيدرعلی قلمداران

خلافت و امامتدیدگاه شیعیان را دربارۀ جانشینی پیامبر بررسی کرده و نادرستی آن را به اثبات می‌رساند. در بخش نخست کتاب، خواننده با شرح حال استاد قلمداران آشنا می‌شود. بخش دوم، نویسنده با بهره‌گیری از منابع شیعی، دیدگاه امام علی را دربارۀ خلافت تشریح کرده و نشان می‌دهد که برخلاف ادعای شیعه، وی هرگز این مقام را حق خود ندانسته و با سه خلیفۀ پیش از خود در نهایت دوستی و برادری رفتار کرده است. همچنین آیاتی از قرآن که شیعه مدعی است دربارۀ امامت نازل شده به دقت تفسیر می‌شود و این بار نیز نادرستی دیدگاه و رویکرد شیعه به اثبات می‌رسد. نقطۀ قوت این اثر، آن است که در بسیاری موارد از منابع مورد پذیرش شیعیان استفاده کرده و راه را بر بهانه‌جوییهای آنان بسته است.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن