اسحاق دبیریکتاب ها

خمس غنائم

اسحاق دبیری

خمس غنائمپژوهشی مختصری است که به بررسی دیدگاه شیعه درباره خمس و موارد مصرف آن و مغایرت آن با قرآن و سنت رسول الله می‌پردازد. نویسنده در این اثر ابتدا آیه 41 سوره انفال را تحلیل و تفسیر نموده و مقصود از آن را شرح می‌دهد. سپس تضاد بین فلسفه پرداخت زکات و خمس را (آنگونه که شیعه از خمس برداشت کرده است) نشان داده و دلائل بطلان عقیده شیعه درباره خمس اموال و ارباح مکاسب را بیان می‌کند. در پایان، به نقل از کتب شیعه روایاتی از ائمه ارائه می‌دهد دال بر اباحه خمس و عدم نیاز به پرداخت آن.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن