اسحاق دبیریکتاب ها

خویشاوندی بین صدیق و صادق

اسحاق دبیری

خویشاوندی بین صدیق و صادقبیان رابطه خویشاوندی بین یاران و اصحاب پیامبر خدا و ارتباط صمیمانه و گرم آنان است. نویسنده در این رسالة کوتاه نَسَب امام جعفر صادق را مورد مُداقه قرار داده تا نشان دهد که وی از جانب مادر، به حضرت ابوبکر صدیق متصل است. او با استفاده از روایات شیعی سخنان امام جعفر صادق را در فضیلت و بزرگواری حضرت ابوبکر نقل می‌کند.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن