پاسخ به شبهاتسید ابوالفضل برقعیکتاب ها

درسی از ولایت

آیت الله العظمی علامه سید ابو الفضل ابن الرضا برقعی قمی

درسی از ولایتبررسی معنای حقیقی «ولایت» در قرآن و احادیث نبوی و مقایسه آن با دیدگاه‌های شیعه است. نویسنده، کتاب خود را با شرح و تفسیر آیاتی از قرآن کریم آغاز می‌کند که بر ولایت تشریعی دلالت دارند و در ادامه آیاتی را نقل می‌کند که ولایت تکوینی را از رسول خدا صلی الله علیه وسلم سلب نموده است. در همین راستا، اخبار و احادیثی را از قول پیامبر و ائمه شیعه بیان می‌کند که در نفی ولایت تکوینی است و سپس دلایل عقلی و نقلی‌ای را برمی‌شمرد که نافی اینگونه ولایت از پیامبر می‌باشد. وی آنگاه به احتجاجات غالیان شیعه درباره امامت و ولایت ائمه پرداخته و ادعاهای آنان را در تشبیه، معجزات و کرامات ائمه، حجت و واسطه فیض‌بودن آنان بیان کرده و پاسخ می‌گوید. در فصل بعد، حدیث ثقلین را به دقت موشکافی می‌کند و آیات قرآن و روایات متعدد و متواتر ائمه شیعه را به عنوان دلیلی بر صحت ادعای خود ارائه می‌دهد. فصل پایانی کتاب، نگاهی است به رویکرد افراطی شیعیان به ائمه و دلایل تضاد آن با قرآن کریم.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن