سید ابوالفضل برقعیکتاب ها

دعای ندبه و خرافات آن

آیت الله العظمی علامه سید ابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی

دعای ندبه و خرافات آنبه بررسی دعای ندبه و معرفی خرافات فراوان و عبارت‌های شرک‌آمیز آن اختصاص دارد.
نویسنده با اشاره به بدعت‌آمیز بودن دعای ندبه، اکثر عبارات و جملات آن را در تضادِ آشکار با قرآن و تاریخ و عقل می‌داند و می کوشد تا خواننده را از گرفتاری در دام شرک و خرافه برهاند.
وی برای اثباتِ شرک‌آلود بودنِ این دعا، عبارات آن را با آیات و آموزه‌های قرآن و سنت و روایات پیامبر اسلام مقایسه کرده و نادرست ‌بودن آن را نشان می‌دهد.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن