حیدر علی قلمداران قمیکتاب ها

پژوهشی بنیادین پیرامون خمس از دیدگاه قرآن، سنّت و فتوا

حیدر علی قلمداران

پژوهشی بنیادین پیرامون خمس از دیدگاه قرآن، سنّت و فتواتحقیق جامع و مبسوطی است که بنیانهای شرعی و منطقی خمس را برسی نموده و اصالت و صحت آن را در اندیشه اقتصادی اسلام مورد مداقّه و قضاوت قرار می‌دهد.این کتاب، که یکی از جامع‌تری آثار مستقل در زمینه نقد خمس در جهان اسلام است، با هدف عیار سنجیِ مهمترین روایات و مستندات شیعه درباره خمس به رشته تحریر در آمده است. نویسنده، کتاب را با بررسی سند خمس در قرآن آغاز می‌کند و ضمن بیان کاربردهای اصلی خمس در جامعه اسلامی، به روایاتی می‌پردازد که آن را محدود و منحصر به رسول الله و اهل بیت وی نموده اند. در ادامه، ضمن بیان موارد شمولِ خمس، احادیثی را که در وجوب خمس و کاربردهای آن آمده است، به لحاظ منطقی سنجیده و پس از مقایسه آن با قرآن کریم و سنت رسول اکرم، با دقت خاصی سند و سلسله رواه هر یک را بررسی می‌کند. وی در ادامه، اخبار بخششِ خمس به شیعیان را از جانب ائمه شیعه نقل و تحلیل می‌کند و در پایان، موارد مصرف خمس و سهم امام را در زمان غیبت بررسی می‌کند.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن