پاسخ به شبهاتسید ابوالفضل برقعیکتاب ها

بررسی علمی در احادیث مهدی

آیت الله العظمی علامه سید ابوالفضل ابن الرضا برقعی قمی

بررسی علمی در احادیث مهدیپژوهشی است در اخبار و احادیث منقول درباره مهدی- دوازدهمین امام شیعیان – و برسی صحت و سقم آنها . نویسنده در این اثر می‌کوشد تا با بهره گیری از آیات قرآن، گزاره های تاریخی و روایات ائمه شیعه، اصالت وجود امام زمان شیعه را بررسی نماید . آغاز کتاب، مقاله مستقل کوتاهی است به قلم یکی از همفکران مؤلف، تا خواننده بدین صورت بتواند در مورد محتوای کتاب و جهت گیری آن، ذهنیتی کلی پیدا کند . نخستین فصل کتاب به بررسی روایات شیعی درباره مادر امام زمان و تولد و زندگی او اختصاص دارد . نویسنده فصل بعد را به مسئله رجعت و کمّ و کیف آن و اتفاقاتی اختصاص داده است که شیعیان معتقدند پس از رجعت مهدی رخ خواهد داد . وی بلافاصله پس از نقل هر روایت، ضدیّت آن را با موازین عقل و منطق و قرآن و روایات پیامبر و اهل بیت به اثبات می‌رساند . در فصل بعد، آیاتی از قرآن را شرح و تفسیر می‌کند که مدعیان وجود مهدی به وی نسبت می‌دهند و سپس روایاتی را نقل و نقد می‌کند که به پیشگویی حوادث پس از مرگ او اختصاص دارد. وی در ادامه، به احادیث اهل سنت در مورد مهدی می‌پردازد. از آنجا که مهم ترین اخبار و روایات در مورد مهدی، در «بحار الانوار» مجلسی آمده است، سی و دو باب مختلفِ بحار را به تفصیل بررسی و تک تک روایات آن را موشکافی کرده و سقم و ضعف آنها را به اثبات می‌رساند.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن