اسحاق دبیریپاسخ به شبهاتکتاب ها

بهترین انسان ها بعد از پیامبران

تهیه کننده: وزارت اوقاف و شؤون اسلامی کویت - ترجمه: اسحاق دبیری

بهترین انسان ها بعد از پیامبرانجایگاه و مقام رفیع صحابه پیامبر اسلام را بررسی کرده و به شبهات دشمنان و مغرضان پاسخ می‌دهد. یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف شیعیان و اهل‌سنت، شأن و مقام صحابه و عملکرد آنها در صدر اسلام و دوران خلفای راشدین است. نویسنده در این اثر کوشیده است تا با بهره‌گیری از معتبرترین منابع روایی و تاریخی، حقیقت امر را بیان نماید و از آن بزرگواران در برابر شبهات و اتهامات مخالفان دفاع کند. وی کتاب را با تعریف صحابی در لغت و اصطلاح آغاز کرده و معیارهای صحابی بودن را برمی‌شمارد. در بخش بعدی، ستایشهای متعدد قرآن کریم و رسول اکرم و سلف صالح از صحابه را نقل می‌کند و آنگاه گوشه‌هایی از فضایل و دینداریِ پنج خلیفۀ نخست را بیان می‌کند. وی در فصل بعد، وظایف مسلمانان را در قبال صحابه توضیح داده و در پایان، حکمِ دشنام دادن به صحابه رسول را بیان می‌کند.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن