اسحاق دبیریپاسخ به شبهاتکتاب ها

دوستی و خویشاوندی میان اهل بیت و صحابه

تألیف: علی بن حمد تمیمی - مترجم: اسحاق دبیری

دوستی و خویشاوندی میان اهل بیت و صحابهنمونه‌هایی روابط نیکو و دوستانه خانواده رسول خدا و صحابه و یاران ایشان را بیان کرده و به شبهات و اتهامات غرض‌ورزان پاسخ می‌دهد. نویسنده با ارائه نمونه‌های متعدد از منابع مؤثق تاریخی و حدیثی نشان می‌دهد که برخلاف ادعای یاوه‌گویانِ مُغرض، اهل بیت و صحابه، نه تنها با یکدیگر عداوت و مشکلی نداشتند، بلکه در نتیجه ازدواج میان آنها، روابط فامیلی و خویشاوندی قوی‌ای بینشان برقرار بوده است. وی در ادامه، به خویشاوندی سببی میان پیامبر و خلفای راشدین، نامگذاری فرزندان آنان به نام‌های یکدیگر و خویشاوندی سببی میان خاندان رسول و ابوبکر صدیق اشاره کرده و درباره هریک از آنها به تفصیل سخن می‌گوید.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن