پاسخ به شبهاتکتاب ها

دیدگاه اهل سنت دربار ه مشاجرات و اختلافات میان صحابه کرام

ابو انس السید بن عبد المقصود

دیدگاه اهل سنت دربار ه مشاجرات و اختلافات میان صحابه کرامشرح فضائل و مناقب صحابه بزرگوار پیامبر اکرم و پاسخ به اتهامات شیعیان در مورد آنان است. نویسنده در فصل نخست، فضائل اصحاب رسول الله ‌را با استناد به آیات قرآن و کلام گوهربار نبوی بیان می‌کند. سپس نشان می‌دهد که آن بزرگواران در اعتقادات اهل سنت از چه جایگاه و مقام رفیعی برخوردار هستند. فصل پایانی کتاب، اقوال و دیدگاه‌های علمای اهل سنت را در خودداری از واردشدن به اختلافات صحابه و کنجکاوی در مورد آن ذکر می‌کند.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن