پاسخ به شبهاتکتاب ها

مقام صحابه

مولانا مفتی محمد شفیع - ترجمه: عبدالرحمن سربازی

مقام صحابهجایگاه رفیع صحابه پیامبر اکرم را تبیین نموده و به شبهات دشمنان دربارۀ آنان پاسخ می‌دهد. یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف شیعیان با اهل‌سنت، فضایل صحابۀ کرام و نقش انکارناپذیر آنان در پیشرفت و اعتلای اسلام می‌باشد و نویسنده در اثر حاضر کوشیده است تا با بهره‌گیری از منابع موثق تاریخی و روایی، حقیقت موضوع را دربارۀ آن بزرگواران بیان نماید. وی کتاب را ویژگیهای یک پژوهش تاریخی صحیح و نظام‌مند آغاز کرده و در ادامه اهمیت مطالعات تاریخی را در شناخت دین برمی‌شمارد. او در فصل بعدی، به مشاجرات و اختلاف‌نظرهای صحابه با یکدیگر پرداخته و ضمن بیان حقیقت دربارۀ آنها، دستور حضرت رسول و عقیدۀ امت اسلام را در مورد موضعگیری صحیح در این خصوص بیان می‌کند. نویسنده در بخش بعدی، شبهات رایج و بارز دشمنان اسلام و خاورشناسان را دربارۀ این مشاجرات مطرح کرده و با دلایل محکم، همگی را رد می‌کند. فصل پایانی این اثر نیز رویکرد کتب تاریخی را در این باره بررسی و تحلیل کرده است.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن