پاسخ به شبهاتکتاب ها

موضع گیری و اعتقاد شیعه نسبت به قرآن

شهید احسان الهی ظهیر

موضع گیری و اعتقاد شیعه نسبت به قرآنرویکرد و ادعای شیعه را در مورد تحریف شدن قرآن و حذف و اضافه شدن برخی آیات آن بیان می‌کند. نویسنده در این اثر جامع و مبسوط، با استناد به منابع فقهی شیعه و سخن بزرگانش، نگرش آنان را نسبت به تدوین و تحریف قرآن بازگو کرده و نشان می‌دهد که تقریباً همگی علمای شیعه به تحریف قرآن و کاستن و افزودن آیات و کلمات آن معتقد هستند. وی در آغاز در بحثی تاریخی، سیر تحول این باور کفرآمیز شیعه را بررسی کرده و آن را به سه دوره تقسیم می‌کند و توضیح می‌دهد که در هر دوره، این اندیشة مسموم چه تغییراتی کرده و مدعیان و حامیان آن چه کسانی بوده‌اند. وی بخش بعدی را اختصاص داده است به بررسی و نقد بخش‌هایی از کتاب کفرآلود «فصل الخطاب در اثبات تحریف کتاب رب الأرباب» نوشته حسین بن محمد تقی نوری طبرسی. در کتاب مذکر بیش از هزار و شصت حدیث جعلی از ائمه دوازده‌گانه شیعه درباره‌ی تحریف قرآن کریم که از میان منابع شیعی جمع‌آوری شده به تفکیک سوره‌های قرآن کریم نقل می‌شود تا خوانندگان با عمق و انحراف عقیده این گروه آشنا شوند.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن