پاسخ به شبهاتکتاب ها

پاسخ های کوبنده به کتاب مراجعات جلد (۱)

تألیف: ابومریم بن محمد اعظمی - مترجم: اسحاق دبیری رحمه الله

پاسخ های کوبنده به کتاب مراجعات (۱)نقد و بررسی جامع کتاب «المراجعات» تألیف عبدالحسین شرف الدین موسوی است. کتاب مذکور، یکی از شاخص‌ترین آثار شیعه است که به صورت پرسش و پاسخ بین مؤلف (موسوی) و شیخِ الأزهر و با هدف تخطئه و تخریب چهره خلفای اهل سنت و اعتقادات آنان به رشته تحریر درآمده است. انگیزه نویسنده اثر حاضر، دفاع از اندیشه‌های اهل سنت –به ویژه در زمینه جانشینی پیامبر اکرم- و بیان فضایل و مکارم اخلاقی خلفای راشدین است که با بهره‌گیری از روایات تاریخی و آراء علمای برجسته اهل سنت –به ویژه ابن تیمیه- بدان دست یافته است. شیوه کار وی بدین صورت است که در خلال 700 صفحه کتاب خود، تمامی ایرادات موسوی را در المراجعات، مطرح کرده و با بهره‌مندی از آیات نورانی قرآن و سنت و کلام پرگُهرِ حضرت رسول، سٍقم و ضعف آنها را یادآور می‌شود. سپس روایات و استدال‌های را عرضیه می‌کند که حقانیت آراء اهل سنت و اندیشه و عملکرد نخستین خلفای اسلام را ثابت می‌نماید.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن