پاسخ به شبهاتکتاب ها

تحفه ی اثنا عشری

نویسنده: شاه عبدالعزیز دهلوی

تحفه ی اثنا عشریپژوهش جامعی است در عقاید و مبانی فکری شیعه و نقد و تحلیل آن. این اثر، که یکی از ردّیه‌های مهم بر عقاید شیعه امامیه به حساب می‌آید، ضمن بیان تاریخ تکامل و تحول اندیشه شیعه، خدعه‌ها و نیرنگ‌هایی را که روحانیون شیعی برای گمراه‌کردن عوام و فرار از پاسخ‌گفتن به شبهات به کار برده و می‌برند، برمَلا می‌سازد. نویسنده، کتاب خود را به عدد ائمه شیعه، در دوازده فصل نگاشته است: فصل نخست به چگونگی پیدایش فرقه شیعه و انشعابات و فِرق متعدد آن را برمی‌شمرد و اعتقادات هریک را تشریح و نقد می‌کند. در ادامه، به فریب‌کاری‌های شیعیان و علت به انحراف رفتن آنان پرداخته و سپس قُدما، علما و متفکرین شیعه را به همراه آثار آنان معرفی می‌کند. بررسی شیوه نقل حدیث و ذکر خبر و راویان مشهور شیعه، موضوع فصل چهارم کتاب است. نویسنده در خلال فصل‌های پنجم تا هشتم کتابِ خود، رویکرد شیعه را به مباحث الهیات و راه‌های شناخت خداوند و ویژگی‌ها و صفات وی، شرایط و اقتضائات نبوت، نصوص امامت و کمّ و کِیف معاد نقل کرده و آنها را با حقایق موجود در کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم محک می‌زند. فصل نهم بررسی آن دسته از آراء فقهی شیعه است که در تضاد آشکار با آموزه‌های اصیل دینی و روایات نبوی قرار دارند. نویسنده در ادامه، به انگیزه‌ها و روایاتِ خودساخته‌ای اشاره می‌کند که باعث شده تا شیعه، طعن و فحاشی و بی‌حرمتی نسبت به خلفای ثلاثه و ام المؤمنین عایشه و برخی از صحابه را بر خود حلال، و حتی واجب بدانند. در فصل یازدهم، ویژگی‌های اعتقادی و فکریِ مذهب شیعه را به سه بخش وهم و تعصب و لغزش تقسیم کرده و درباره هریک به صورت مشروح و مُستدل توضیح می‌دهد. فصل پایانی کتاب نیز شرح و نقد معتقدات شیعه در تولّا و تبرّا است. در این فصل، نویسنده مفهوم واقعی این دو واژه را بیان کرده و کژفهمی و سوء برداشتِ شیعیان – و در رأس آنها علمایشان- را از این مفاهیم نشان می دهد.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن