پاسخ به شبهاتکتاب ها

تشیع و معتقدات آن

نویسنده: ابوعبدالرحمن محمدی

تشیع و معتقدات آنبیان معتقدات شیعه و دلایل بطلان و فساد باورهای آنان است. نویسنده در این اثر می‌کوشد تا با بهره‌گیری از منابع شیعیِ صِرف، چهره واقعی این مذهب را از پس تبلیغات پرهیاهو و مظلوم نمایانه‌اش بیرون آورد، تا هم شیعیان بی‌خبر و کم‌اطلاع و هم دیگر مسلمانان، اصول عقیدتیِ آن را بشناسند. وی آنگاه با استناد به آیات هدایتگر قرآن کریم، آنان را به راه صلاح و صواب رهنمون می‌گردد. از جمله موضوعات اصلی کتاب، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: جایگاه ائمه و اهل بیت در نزد شیعه، ازدواج موقت و حقیقت آن، علل دشمنی شیعیان با خلافت، باور به رجعت (بازگشت به دنیا پس از مرگ) در اندیشه شیعه، بازخوانی باور به مهدویت و ظهور امام غایب، تحریف قرآن در اعتقادات شیعه و اذان و نماز و کیفیت اجرای آن.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن