پاسخ به شبهاتکتاب ها

صحابه از منظر اهل بیت

تهیه کننده: مرکز إحیاء تراث أهل البیت - ترجمه: گروه علمی فرهنگی مجموعه موحدین

صحابه از منظر اهل بیتمحبت و قرابت صحابه و اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم حقیقتی انکار ناپذیر است که در تمامی منابع معتبر اسلامی ذکر و یاد آن به ثبت رسیده است.
نویسنده در این رساله به عنوان نمونه به ذکر محبت و ارتباط تعدادی از صحابه از جمله ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی النورین، خباب بن ارت، طلحه بن عبیدالله، زبیر بن عوام و… با اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌پردازد و ثابت می‌سازد که برخی یاوه سرایی‌ها به عنوان عناد و دشمنی میان صحابه و اهل بیت دروغ و افترائی بیش نیست.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن