پاسخ به شبهاتکتاب ها

پیروزی حق و شکست باطل

مناظره ای با برخی از شیعه های امامیه

پیروزی حق و شکست باطلمتن گفت‌وگو و مناظره میان یکی از علمای اهل سنت و یک سید شیعه دوازده‌امامی درباره موارد اختلاف میان شیعه و سنی و حقیقت‌یابی ماجراست. اهمیت این اثر در آن است که تقریباً تمام موارد اختلاف این دو مذهب و علل انحراف شیعه از مسیر حقیقت و شرک‌آمیزبودنِ باورهای مذهبی‌اش به صورت کاملاً مستدل و با ارائه موارد و شواهد متعددی از قرآن و سنت به اثبات رسیده است. بنابراین، می‌تواند مرجع مناسبی برای دعوتگران دینی باشد تا با آگاهی از شبهات و پرسش‌های رایج شیعه درصدد فراگیری پاسخ‌های آنها و پژوهش در مورد علل انحراف برآیند. در جای‌جای کتاب درمی‌یابیم که عالم شیعی از ارائه جواب منطقی به سئوالات بازمی‌ماند و با لفّاظی و سفسطه‌گری سعی در فرار از پاسخ و قلب حقیقت دارد. لذا اثر حاضر برای شیعیان حقیقت‌جو نیز مفید است تا از خرافی بی‌اساس بودن باورهایشان مذهبی‌شان آگاهی یابند و به آغوش توحید و سنت هدایت شوند.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن