پاسخ به شبهاتکتاب ها

اثبات برائت عایشه از اتهام حادثه افک ‏(دلایل از قرآن و کتب شیعه و اهل سنت)

نویسنده : سید محمد عجان الحدید الحسینی - مترجم: عبدالله

اثبات برائت عایشه از اتهام حادثه افک (دلایل از قرآن و کتب شیعه و اھل سنت)آیاتی از سوره ی نور نازل شدند تا بیگناھی و برائت عایشه رضی الله عنها را برای ھمه ی مسلمانان ثابت کنند. این آیات از بزرگترین دلایل برای طھارت و عفت ایشان است. دلایل بسیاری نزد ما موجود است که ثابت می کند این آیه برای برائت عایشه در جریان افک نازل شده است.
و در انتھای کلام به ھرکسی که ادعای مسلمانی می کند و به عائشه رضی الله عنها تھمت ھای ناروا میزند، میگوید: یک روزی مقابل پروردگار خواھی ایستاد و تو را وارد جھنم خواھد کرد و برای ھمیشه در جھنم میمانی؛ چون قرآنی که عائشه را تبرئه نموده، تکذیب کرده ای.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن