پاسخ به شبهاتکتاب ها

ویژگی هاى دعوت محمد بن عبدالوهاب

نویسنده : سایت نوار اسلام

ویژگیهاى دعوت محمد بن عبدالوهابشیخ محم د بن عبدالوھاب در سن چھل سالگی، پس از وفات پدرش،قاضی عبدالوھاب، به دعوت و ارشاد مردم پرداخت. وی، نیم قرن تلاش بی وقفه نمود و توانست انقلابی دینی و عقیدتی به وجود آورد و مسیر تاریخ را از تاریکی به سوی روشنایی تغییر دھد.
نویسندگان و تحلیل گران، در مورد کیفیت دعوت شیخ محمد بن عبدالوھاب، اختلاف نظر دارند که آیا دعوت وی، تجدید دین یا نشاط علمی یا اصلاح مسایل اجتماعی و یا حرکت سیاسی بوده است و یا دعوتی جامع و فراگیر بوده که ھمه موارد مذکور را در بر داشته است؟

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن