کتاب ها

آلفوس – پاسخ عقلی به دروغ های تاریخی در فرهنگ شیعه – جلد دوم

نویسنده : علیرضا حسینی

آلفوس - پاسخ عقلی به دروغهای تاریخی در فرهنگ شیعهجلد 2: در این جلد، نویسنده در بخش اول، بحث را با نقل دیدگاه و رویکرد پیامبر اکرم در قبال ابوبکر و عمر و عثمانy آغاز کرده و اقوال آن بزرگوار را درباره ایشان بازگو می‌کند. وی سپس دیدگاه دیگر بزرگان عرصة دین و علم و فرهنگ را در بارة آنان در اختیار خواننده قرار می‌دهد؛ از جمله اشاره می‌کند به گفتار زید بن علیu، امام جعفر صادق، امام سجاد، سعدی، فردوسی، دکتر علی شریعتی، علامه دهخدا، امام شافعی و مولوی. در فصل بعد به رابطه دوستیِ بین امام علی و خلفا پرداخته و سخنان آنان را درباره یکدیگر نقل می‌کند. بخش دوم کتاب، سلسله مقاله‌هایی است با محوریتِ افشای حقیقت و گره‌گشایی از مسایل جاری مسلمانان و اختلافات آنان. برخی از موضوعات این مقالات عبارتند از: شرک و توحید، خدای شیعه، فقه و چیستیِ آن، محبِ واقعیِ اهل بیت، تغییر ماهیت کلمات در تشیع صفوی، علم تاریخ و صفویه و علت عدم تعیین جانشین از جانب پیامبر. بخش سوم کتاب، برخی از اعتقادات نابخردانه و عجیب تشیع را به نقل از کتب حدیثیِ آنان روایت کرده و در ادامه، سئوالات و شبهات متعددِ مهمی را در مورد اعتقادات شیعی مطرح می‌کند.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن