کتاب ها

درس هایی از توحید (معالم الدین)

نویسنده : عبدالعزیز داخل مطیری - مترجم : قریب الله مطیع

درس هایی از توحید (معالم الدین)به شرح مفهوم توحید و شرک پرداخته و نقش آن را در اعتقادات دینی بیان می‌کند. مهم‌ترین وجه تمایز اسلام از دیگر ادیان و مکاتب، اعتقاد به یگانگی خداوند متعال است. این عقیده، خود دارای مراتب و شروطی است، و آگاهی از کمّ و کیفِ آن، موضوع کتاب حاضر می‌باشد. نویسنده در بخش نخست کتاب، به شرح و تفسیر مفهوم «شهادتین» پرداخته و آنگاه علل وجوب اطاعت از خدا و رسولش را با بهره‌گیری از آیات روشنگر قرآن کریم و احادیث نبوی بیان می‌کند. وی پس از توصیف فضایل توحید و فلسفه عبادات در اسلام، به توضیح مفصل معنا و مصداقهای کفر، شرک و نفاق پرداخته و راهکارهایی را معرفی می‌کند که به مدد آنها می‌توان از نفاق و ریا به دور ماند. او در بخش بعدی، نواقض اسلام (یعنی اموری که باعث خروج از دین می‌شوند) را در ده مورد دسته‌بندی کرده و در مورد هر یک توضیح مختصری ارائه می‌دهد.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن