کتاب ها

فرار از چاله!

نویسنده : عبدالله الموصلی - مترجم : مجموعه موحدین

فرار از چاله!شرح عقاید شرک‌آمیز و بدعت‌آلود شیعه و اثبات دشمنی و کینه آنها نسبت به اهل سنت و جماعت است. نویسنده در این اثر، با استناد به کتب حدیثی عقیدتی و فقهی شیعه، ضمن اشاره به نادرستی بخش زیادی از افکار و عقاید مذهبی آنها، دشمنی‌شان را با اهل سنت نمایان می‌سازد. کتاب با بحث تقیه و جایگاه آن در نزد شیعه آغاز می‌شود. سپس، عقاید کینه‌توزانه آنان را در باره دیگر فرقه‌های اسلامی – به ویژه اهل سنت – تشریح نموده و موارد متعددی از باورهای غلط و مشرکانه ایشان را در باره ائمه دوازدگانه‌شان بازگو می‌کند. در فصل بعد، حقایقی تلخ و تکان‌دهنده در مورد رفتار شیعیان نسبت به مخالفان و دیدگاه‌های افراطی آنان بیان کرده و در پایان، به گروه‌های مختلف اهل سنت، مخصوصاً اخوان المسلمین، نسبت به نقشه‌ها و طرح‌های مزورانه حکومت شیعی ایران، که تحت لوای نام تقریب اسلامی صورت می‌گیرد، آگاهی می‌بخشد.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن