کتاب ها

مکتب در فرآیند تکامل – نظری بر تطور مبانی فکری تشیع

نویسنده : حسین مدرسی طباطبایی - مترجم : هاشم ایزدپناه

مکتب در فرایند تکامل - نظری بر تطور مبانی فکری تشیعتحولات فکری  و عقیدتی شیعه را در سه قرن نخست هجری شرح می‌دهد. این اثر، ترجمه کتاب «بحران و تثبیت در دوره تکوینی اسلام شیعی» است. نویسندۀ شیعۀ این کتاب، درگیریهای داخلی و فرقه‌ای گروههای مختلف شیعی را در مورد مهم‌ترین مسئله عقیدتی‌شان ـ امامت‌ـ بررسی کرده و ریشۀ اختلافات آنها را شرح می‌دهد. وی در بخش نخست کتاب، تکامل مفهوم امامت را در بُعد سیاسی و اجتماعی بررسی می‌کند و در ادامه، افراطها و غُلوگویی‌هایی را که در نتیجۀ این عقیده در میان شیعیان رایج شده است در فصلی تحت عنوان تکامل علمی و معنوی امامت تحلیل می‌نماید. بخش پایانی کتاب نیز به بحرانهای رهبری جامعۀ شیعه در دوران غیبت و نقش راویان حدیث و نقش مدعیان نیابت در گمراهی و فریب جامعۀ شیعه اختصاص دارد.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن