کتاب ها

دین حق

نویسنده : عبدالرحمن بن حماد آل عمر - مترجم : امین پورصادقی

دین حقاعتقادات و باورهای اصیل اسلامی را بیان کرده است تا پیام آخرین فرستاده خداوند را بار دیگر بر همگان عرضه کند. نویسنده در اثر حاضر، با استفاده از آیات هدایتگر قرآن کریم و سخنان گهربار رسول مهربان اسلام، مهم‌ترین معتقدات دینی را بیان نموده تا خواننده را، به دور از تعصبات فرقه‌ای و مذهبی، با اصلِ پیام دین آشنا سازد. وی در فصل نخست، به راه‌های اثبات وجود و شناخت باری تعالی، حکمت آفرینش انسان و جن، زنده‌شدن بعد از مرگ، پاداش اعمال و کیفیت بهشت و دوزخ می‌پردازد. در فصل بعد، شیوه شناخت پیامبر، ویژگی‌های رسول حکیم صلی الله علیه وسلم معجزه‌های نبوی و پیامی را حضرتش برای ابلاغ آن معبوث شد، شرح می‌دهد. فصل سوم به شناخت اسلام و ارکان آن، انواع عبادات در دین و فلسفه نماز، زکات، حج و عمره و راه‌های نیل به کمال اختصاص دارد. نویسنده در فصل بعد، دیدگاه اسلام را در مورد مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اخلاقی بازگو نموده و در پایان، به برخی شبهات و بدعت‌ها و انحرافات ایجاد شده در دین پرداخته و آنها را رد می‌کند.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن