کتاب ها

استدلال های باطل شیعه از قرآن و بیان بطلان آن

نویسنده : د. طه حامد الدليمی - مترجم : مجموعه موحدین

استدلال های باطل شیعه از قرآن و بیان بطلان آناثری بسیار جامع و مبسوط است در بیان عقاید ناب اسلامیِ برگرفته از قرآن و سنت پیامبر اکرم و مقایسه آن با اعتقادات شیعه امامیه. نویسنده، کتاب را با بحث پیرامون به اصول معرفتی و تفاوت میان مَنهج قرآنی و اجتهاد بشری آغاز و به نوآوری شگفت‌انگیز قرآن در زمینه «نظر به دلیل قبل از دلالت» اشاره می‌کند. سپس ضمن تبیین مفهوم محکم و متشابه و نمونه‌های آن در آیات الهی، روش‌های مفسرین متقدم و متأخر را در تفسیر قرآن شرح می‌دهد در فصل بعد، قواعد و مقدمات اساسی احتجاج، استدلال و اجتهاد در اندیشه اسلامی و مصادر قانونگذاری را معرفی می‌کند. آنگاه مهمترین اصول عملی و عبادی اهل سنت را شرح و توصیف می‌نماید؛ از جمله: احکام نماز، زکات، روزه، حج، جهاد، قتل، زنا، ربا، سرقت، شراب و قمار. بخش دوم کتاب به روش امامیه در تعریف اصول اختصاص داشته و رویکرد شیعه را به اخبار و اطلاع، اثبات، تکرار و قطع و وضوح تشریح می‌کند. سپس به معرفت‌شناسی امامیه را در اثبات اصول تبیین نموده و سفسصله‌ها و مغالطات آن را در ترازوی نقد می‌نهد، امامت از دیدگاه شیعه، نظریه حجیت، عصمت از منظر تشیع، تفسیر آیه تطهیر، تضاد اندیشه مهدویت با آیات قرآن، تحریف قرآن در اعتقادات شیعه، حقیقت زیارت، احکام خمس در تشیع، اعتقاد به متعه در جامعه شیعی و رویکرد شیعه به صحابه پیامبر از جمله دیگر موضوعات کتاب است.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن