کتاب ها

دفاع از آل و اصحاب پیامبر

نویسنده : ابراهیم الرحیلی - مترجم : عبدالرحیم ملازاده ابومنتصر

دفاع از آل و اصحاب پیامبراثر مبسوطی است که به بررسی دروغ‌ها و خطاهای محمد تیجانی در کتاب «آنگاه هدایت شدم» اختصاص دارد. نویسنده در بخش نخست کتاب، به تعریف شیعه رافضی پرداخته و علت نامگذاری آنان را بدین نام شرح می‌دهد. در بخش دوم به چگونگی پیدایش شیعیان رافضی و نقش یهودیان در به وجود آمدن آنان می‌پردازد. در فصل‌های آتی، نمونه‌هایی از بدگویی‌های آنان را نسبت به ائمه اهل سنت نقل می‌کند. وی در فصل پنجم، دیدگاه اهل بیت و علمای اهل سنت را درباره روش مذهبی و اعتقادات شیعه رافضی بازگو می‌کند. در بخش پایانی، تهمت‌ها و دروغ‌های تیجانی را پاسخ گفته و روش ناقص و پرخطای وی را در تألیف کتابش نقد می‌کند.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن