کتاب ها

گفتگوهای عقلانی با شیعیان اثنی عشری منابع شیعه در میزان نقد علمی

نویسنده : پرفسور احمد الغامدی

گفتگوهای عقلانی با شیعیان اثنی عشری منابع شیعه در میزان نقد علمیبررسی منصفانه شواهد و دلایلی است که شیعه دوازده‌امامی برای اثبات حقانیتِ خود ارائه می‌دهد. نویسنده در این اثر کوشیده تا به دور از جهت‌گیری‌هایِ مذهبی و با شیوه‌ای علمی و دقیق، روایات شیعی را زیر ذره‌بینِ نقد بگذارد و جعل و نادرستی آنها را ثابت کند. وی احوالِ اشخاصی را بررسی می‌کند که به گمانِ شیعه، یاران و اصحاب ائمه و – به اصطلاح- روایانِ مذهبشان هستند. پس از آن، وضعیت کسانی را شرح می‌دهد که از راویانِ مذکور، نقل حدیث کرده‌اند. تأثیرِ اختلاف روایاتِ منسوب به ائمه بر فتوای علمای شیعه، جایگاه علمایِ متقدم نزد علمای متأخر و وضعیت منابعِ شیعی و میزان صلاحیتِ آنها برای اثبات عقیده و شریعت از جمله دیگر مباحثِ کتاب است. با مطالعه این کتاب در‌می‌یابیم که چه اختلاف و ناهماهنگیِ آشکاری بین راویان و، در نتیجه‌، میانِ فقهای شیعه وجود دارد و این امر، چگونه باعث هرج و مرج در عقیده و فتواهای آنان می‌شود.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن