اسحاق دبیریکتاب ها

افسانه مذهب جعفری

نویسنده : د. طه حامد الدليمی - مترجم : اسحاق دبیری

افسانه مذهب جعفریاثری است انتقادی که به بررسی مبانی فقه شیعه با تکیه بر فقه جعفری اختصاص دارد. نویسنده در این اثر ابتدا تاریخ و چگونگی پیدایش فقه جعفری را در اندیشه شیعی بیان می‌کند. سپس با بهره‌گیری از منابع دست اول و آراء مجتهدان شیعی، به نقد مهمترین نظرات فقهی شیعه دست می‌زند. وی کتاب را در 6 فصل تنظیم نموده است: نخستین فصل کتاب، اصول معروف چهارصدگانه (أربعمائه) را از دیدگاه حدیثی نقد و تحلیل می‌کند. فصل دوم به اختلافات شدید و متعددی اشاره دارد که میان فقهای مذهب جعفری وجود دارد، در فصل بعد، روایات نقل شده از امام صادق را با ذکر نمونه‌هایی از کتاب‌کافی بررسی می‌کند. در فصل‌های بعد به نقد و تحلیل قاعده «خُذ ما خالف العامّه» و تقّیه و مفهوم آن از دیدگاه خلفای شیعه و مقایسه آن با سنت پیامبر می‌پردازد. فصل پایانی کتاب، نمونه‌هایی از عجیب‌ترین و غیر عقلانی‌ترین نظراتِ فقهیِ شیعه جعفری معرفی و تحلیل می‌شوند.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن