کتاب ها

ای شیعیان جهان بیدار شوید

نویسنده : موسی موسوی

ای شیعیان جهان بیدار شویداثری انتقادی است که به آسیب‌شناسی اعتقادی و اجتماعی اندیشه تشیع اختصاص دارد. هدف نویسنده از تألیف این اثر، بیدارکردن شیعیان مقلد و گوش به فرمانِ مراجع و بیان حقایق تاریخی و دعوت آنان به بازاندیشی در باورهای مذهبیشان می‌باشد. وی کتاب را با بیان علت وجوب تقلید در اندیشه فقهی شیعه آغاز می‌کند و سپس به دلایل اجتماعی، مذهبی و اقتصادی‌ای اشاره می‌کند که علمای شیعه به خاطر آنها مردم جامعه خود را به تقلید تشویق می‌کنند. وی رهبری شیعه در ایران را دارای مشی ریاکارانه و مُزورانه‌ای می‌داند که در برخورد با شیعیان نگرش قومیتی داشته و بین آنان تبعیض فراوانی قائل می‌شود و بدین منظور، نمونه‌هایی چند از این برخورد را در بخش بعدی کتاب ذکر می‌کند. رویکرد نیروهای استعماری به شیعیان و علت پیشتیبانی آنان از تشیع، جهت‌گیری سیاسی دولت‌های سنی منطقه در قبال حکومت ایران، علت عدم موفقیت جبهة شیعه مخالف نظام در سرنگونی جمهوری اسلامی و معرفی «تصحیح» به عنوان راهی برای پیروزی براندیشه دینی و سیاسی شیعه غالی، از جمله دیگر مباحث کتاب است.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن