اسحاق دبیریکتاب ها

آیه تطهیر و ارتباط آن با عصمت ائمه

نویسنده : د. طه حامد الدليمی - مترجم : اسحاق دبیری رحمه الله

آیه تطهیر و ارتباط آن با عصمت ائمهتفسیر آیه تطهیر و بررسی چگونگی ارتباط آن با عصمت اهل بیت و ائمه است. نویسنده در آغاز، آیه تطهیر را به طور کامل تفسیر نموده و ضمن بیان معنای «تطهیر» «إذهاب الرجس» و «أهل» ارتباط آن به ائمه شیعه را باطل و نادرست می‌داند. وی سپس به شبهاتی اشاره می‌کند که شیعیان برای اثبات نظر خود دستاویز قرار داده‌اند. در فصل بعد، اراده شرعی، تقدیری و تکوینی را در تفسیر آیه تطهیر مورد مداقه قرار می‌دهد. شرح و تفسیر حدیث کساء، قرینه و شأن نزول آیه و بیان مفهوم حقیقی آن از جمله مباحثی است که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن