کتاب ها

ویرانگری ها و خیانت های مدعیان تشیع در اسلام

نویسنده : عبدالرحیم ملازاده

ویرانگری ها و خیانت های مدعیان تشیع در اسلامپژوهش مفصلی است که خاستگاه تشیع را بررسی کرده و آثار سوء اندیشه‌های شیعی را در جهان اسلام بیان می‌کند. کتاب با تعریف اهل سنت و جماعت و شرح معنای شیعه در قرآن و سنت آغاز می‌شود. در فصل بعد چگونگی شکل‌گیری اندیشه شیعی و نقش یهودیان در پیدایش آن را توضیح می‌دهد. سپس تشابهات عقیدتی یهودیت و تشیع را بیان کرده و آنگاه به موضوع مهدویت و جایگاه آن در تفکر شیعی می‌پردازد و می‌کوشد تا با ارائه ادلّه قوی موهوم بودن مهدی شیعه را ثابت کند. فصل آتی کتاب به مفاسد و زیان‌هایی می‌پردازد که تشییع بر جهان اسلام تحمیل کرده است. در بخش پایانی نیز با اهانت‌ها و خیانت‌های شیعیان به اهل‌بیت پیامبر آشنا می‌شویم.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن