کتاب ها

رجال شیعه در ترازوی قضاوت

نویسنده : عبدالرحمن الزرعی - مترجم : مجموعه موحدین

رجال شیعه در ترازوی قضاوتبررسی آثار و اندیشه‌های مهم‌ترین رجال حدیثی شیعه است. نویسنده در آغاز، میزان ارزشمندی و کفایتِ فقهی و اعتقادی کتاب خدا و سنت رسول الله را از دیدگاه شیعه رافضی و اهل سنت بیان می‌کند در ادامه، مهم‌ترین کتب حدیث شیعه را معرفی و دیدگاه آنان را در خصوص جَرح و تعدیل، بازگو می‌نماید. فصل پایانی کتاب،  شرح حال و عقاید 10 تن از رجال حدیثی شیعه را به دست می‌دهد.

دانلود فایل PDF کتاب

تگ‌ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن